fbpx

Hatályos: 2018. augusztus 25-től.

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

 

Az adatkezelő adatai

Szolgáltató neve: HIGH END AUDIO Kft.
Szolgáltató székhelye: 1222 Budapest, Tüzér utca 13.
Céget bejegyző bíróság neve: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Cégjegyzékszám: 01-09-322636
Telefon: +36 20 942 9750
E-mail címe: info@lauditeur.hu
Adószám: 26295608-2-43

Személyes adatokat mindig a törvényeknek megfelelően gyűjtünk és kezelünk.
Hírlevelet csak hozzájárulás esetén küldünk. Rendszerüzenetet anélkül is küldhetünk.
Az adatokat a lehető legbiztonságosabban tároljuk.
Harmadik félnek személyes adatokat nem adunk át.
Bárkinek felvilágosítást adunk a róla tárolt adatokról, ha ezt írásban kéri az alábbiakban megadott elérhetőségeink egyikén.

A személyes adatok törlését szintén az alábbiakban megadott elérhetőségeink egyikén lehet kérni.
Érintett weboldalak/honlapok: www.lauditeur.hu

Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége

Jelenleg nem végzünk olyan tevékenységet, amely indokolná adatvédelmi tisztviselő alkalmazását.

Irányadó jogszabályok

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (Általános Adatvédelmi Rendelet (General Data Protection Regulation – GDPR, 2016/679/EU); a továbbiakban: „GDPR”)
évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban: „Infotv.”)
évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (a továbbiakban: „Ptk.”)
évi CXXX. törvény a polgári perrendtartásról (a továbbiakban: „Pp.”)
évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (a továbbiakban: „Eker. tv.”);
évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (a továbbiakban: „Grt.”).

A honlapon történő kapcsolatfelvétel, a blogban való hozzászólás, a Facebook oldal üzemeltetése, látogatottsági statisztika és konverziómérés, a sütik és az üzleti kapcsolatok és megállapodások kapcsán történő adatkezelések kapcsán az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679. rendelete 6. cikk (1) bek. a) pontja lett alkalmazva.

A számlázással kapcsolatos adatkezelés alapja az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679. rendelete 6. cikk (1) bek. c) és az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. tv. 78. § (3) bek. (bizonylatok megőrzési határideje) és az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. tv. 169. § e) (számla kötelező elemei).

A kezelt személyes adatok köre, az adatkezelés célja, az adatok tárolásának időtartama és az adatkezelés jogalapja

1. Kapcsolatfelvételi űrlap

Név, email cím – Ezen a honlapon található kapcsolatfelvételi űrlap célja az online kapcsolatfelvételi lehetőség biztosítása. Ezeket az adatokat a kapcsolat lezárásáig, hozzájárulás alapján kezelem.

2. Kapcsolatfelvétel telefonon keresztül

Telefonszám, név – A honlapra kihelyezett telefonszám felhívásakor kapott adatok a további kapcsolattartás célját szolgálják. Ha nem alakul ki közöttünk üzleti kapcsolat, telefonszámot és hozzá kapcsolódó nevet nem mentünk el. Ezeket az adatokat a kapcsolat lezárásáig, hozzájárulás alapján kezeljük.

3. Számlázás

Számlázási név és cím, a tranzakció száma, dátuma, a bizonylat tartalma, áfás számla esetén adószám (amennyiben rendelkezésre áll) – Valamelyik szolgáltatás igénybevételéhez tartozó számviteli bizonylat kiállításához szükséges. Ezeket az adatokat a jogszabályokban előírt ideig, jogi kötelezettség teljesítése alapján kezeljük.

4. Üzleti partnerek adatai

Név, e-mail cím, telefonszám – Üzleti kapcsolattartás céljából. Ezeket az adatokat az üzleti kapcsolat lezárásáig, törlési kérelemig, jogos érdek alapján alapján kezelem.

5. Blogon beérkezett hozzászólás

Név, email cím, hozzászólás – Ezeket az adatokat a törlési kérelemig, hozzájárulás alapján kezeljük.

6. Sütik („Cookies”)

Jelen weboldalról érkező sütik – sütik érvényességi idejéig tároljuk, ill. amíg felhasználóként nem törli a böngésződből azokat

A cookie (süti) betűből és számokból álló információcsomag, amit általában a honlapok a használt böngészőnek küldenek el azzal a céllal, hogy elmentsenek bizonyos beállításokat, megkönnyítsék és kényelmesebbé tegyék a honlap használatát és segítsenek abban, hogy néhány releváns, statisztikai jellegű információt kapjunk a látogatókról, amiket a felhasználói élmény javítására és a weboldal fejlesztésére tudunk felhasználni. A cookie-k (sütik) gyakran olyan egyéni azonosítót tartalmaznak – egy titkos, véletlenül generált számsort – amelyet a használt eszköz tárol. Személyes információkat nem tartalmaznak. Jelen weboldal látogatásakor (mint más weboldalak látogatásakor) egy apró fájl, úgynevezett „cookie” (továbbiakban: „cookie” vagy „süti”) kerül a számítógépre, mely többféle célt szolgálhat.

Egyes, általunk használt “sütik” elengedhetetlenek az oldal megfelelő működéséhez („folyamat sütik”), míg mások információkat gyűjtenek a weboldal használatával kapcsolatban (statisztikák), hogy még kényelmesebbé és hasznosabbá váljon az oldal. Néhány “süti” csak átmeneti és a honlap bezárása után megszűnik, míg léteznek tartós változatok is, melyek huzamosabb ideig számítógépen maradnak.

A sütikkel kapcsolatos minden tevékenységet meggátolhat, a korábbi látogatásai során elhelyezett adatfájlokat törölheti, ennek pontos módjáról böngészője útmutatója igazítja el, melyek a következő oldalakon találhatóak:
Cookie-k és webhelyadatok kezelése Chrome-ban,
Információ a sütikről Firefox-hoz,
Cookie-k kezelése Internet Explorerben és Edge-ben.

Egyes böngészők azt is lehetővé teszik, hogy minden alkalommal, amikor bezár, automatikusan törlik a böngészési adatokat. Erről itt olvashat.

Ezen túlmenően lehetősége van arra, hogy megakadályozza a sütik által a honlap használatára vonatkozóan generált adatok (beleértve az IP-címet is) rögzítését és a Google részére való megküldését, valamint az ilyen adatoknak a Google által történő feldolgozását, amennyiben letölti és telepíti az alábbi linken elérhető, a böngészőbe beépülő modult: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

7. Webanalitikai mérések

A weboldal működésének optimalizálására – GA látogatottsági statisztika – 26 hónap

A weboldal egyes részeinek letöltésekor az oldal által használt látogatáselemző szoftver (a Google Inc. (“Google”) által működtetett Google Analytics) által nyújtott webes elemzési szolgáltatás automatikusan kisméretű, bizonyos esetben a látogató személyes adatait tartalmazó adatfájlokat helyez el a számítógépén. Ennek megtörténtéről a jelenleg érvényes jogszabályok szerint értesítést is kap, amikor először az oldalra látogatsz, és jóváhagyását kérjük ehhez. Az adatfájlok a weboldal egyes funkcióinak működéséhez szükségesek, látogatásai alkalmával kapott korábbi adatfájlok révén származó információ az üzemeltetőhöz kerül. Ezen adatfájlok pontos nevéről (_ga, _gat, _gid), funkciójáról ezen az oldalon kap tájékoztatást. A Google Analytics a böngésző révén kapott IP-számot névtelenítve (anonimizáltan) tárolja, nem tudja összekapcsolni a felhasználóval. Az adatokat 26 hónapig őrzi, amely időperiódus kezdete újraindul, ha új esemény történik a felhasználóval kapcsolatban (pl. új munkamenetet kezd).

Amennyiben meg szeretné akadályozni, hogy a Google Analytics bármely weboldalon hozzáadja látogatásait az analitikához, használja ezt a bővítményt (bármely böngészőre elérhető).

A Google olyan cookie-kat is használ („DSID”, „IDE”, „NID”), amelyek arra szolgálnak, hogy összekapcsolják a felhasználó különböző eszközökön végzett tevékenységeit, ha korábban bejelentkezett rajtuk Google-fiókjába. Mindezt a felhasználónak megjelenő hirdetések eszközökön átnyúlóan történő összehangolása és a konverziós események mérése érdekében teszi. Ha nem szeretné, hogy a Google hirdetések összehangoltan, eszközein átnyúlóan jelenjenek meg, a Hirdetésbeállítások segítségével kikapcsolhatóak a hirdetések személyre szabása.

A cookie-k által a honlap a használatra vonatkozóan generált információkat általában a Google USA-ban található szervereire küldik meg, illetve ott tárolják. Az IP-cím anonimizálásának a honlapon való aktiválása esetében azonban a Google az IP-címedet európai uniós tagállamban vagy más, az Európai Gazdasági Térségen kívüli, de az egyezményhez csatlakozott országban lerövidíti, mielőtt azt átküldené az USA-ba. Csak kivételes esetekben kerül sor a teljes IP-címnek USA-beli Google-szerverre való megküldésére és ott történő tárolására. A Google ezeket az információkat a honlap üzemeltetőjének nevében használja fel abból a célból, hogy értékelést készítsen a honlap használatáról, jelentéseket állítson össze a honlapon folytatott tevékenységekről, valamint további szolgáltatásokat nyújtson a honlap üzemeltetője részére a honlap és az internet használatával kapcsolatosan. A böngészőprogramunk által a Google Analytics keretében átvitt IP-címek nem egyesítik vagy összesítik a Google más adataival.

A személyes adatokhoz hozzáférhetők köre, az adatok tárolásának módja, az adatkezelés biztonsága

A megadott személyes adatokhoz a l’auditeur munkatársai (megbízottjai) férhetnek hozzá feladataik ellátása során. A jelen tájékoztatóban megjelölt gazdasági társaságokhoz csak a feladatuk ellátásához szükséges mennyiségű és minőségű adatot kerülnek továbbításra. Csak kivételes esetekben kerülnek át más adatkezelőhöz személyes adatokat (például ha bírósági eljárás során hivatalos úton vagy a rendőrségi eljárásban kérik ki az adatokat).

A személyes adatokat a lent megjelölt tárhelyszolgáltató által biztosított, bérelt szerverein, saját számítógépen, illetve bizonyos esetekben papíralapon van tárolva. Megfelelő biztonsági intézkedések kialakításával gondoskodunk a személyes adatok megfelelő védelméről, a jogosulatlan hozzáférés megakadályozásáról és a téves nyilvánosságra hozatal ellen, például a szerveren történő adathozzáférés naplózásával, így ellenőrizhető, hogy az adatokhoz ki és mikor fért hozzá. Mindent megteszünk annak érdekében, hogy megakadályozzuk az adatok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását.
A személyes adatok kezelése kizárólag célhoz kötötten történik.

A megadott személyes adatokat a fenti pontokban leírtaktól eltérő célokra a l’auditeur nem használja fel.
Személyes adatokat harmadik félnek, vagy hatóságok számára – jogszabály eltérő rendelkezése hiányában – kizárólag a felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén adhatja ki.

A megfelelő biztonsági intézkedések kialakítása során figyelembe lett véve a tudomány és technológia jelenlegi állása, az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei, céljai és a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett változó valószínűségű és súlyosságú kockázat.

Adatfeldolgozók, a személyes adatok továbbítása

Tárhelyszolgáltatás:
Cégnév: EZIT Kft.
Székhely Cím: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22.
Posta Cím: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22.
E-mail: info@ezit.hu
Telefon: +36 1 700 4030
(Hozzáférés a honlap teljes tartalmához, saját domaines email címre érkező emailek továbbítása.)

Emailek fogadása és küldése:
Gmail – Google Inc., Mountain View, California, USA
(Hozzáférés a levelezéshez és annak minden adatához.)

Hozzászólások spam ellenőrzése:
Automattic Inc.
60 29th Street #343
San Francisco, CA 94110, USA
Adatkezelési tájékoztató: https://automattic.com/privacy-notice/
(Hozzáférés a felhasználó által megadott névhez, email címhez, hozzászóláshoz, IP címhez és egy böngészőazonosító karakterlánchoz.)

Facebook oldal:
Facebook Inc.
Menlo Park, California, USA
Adatkezelési tájékoztató: https://www.facebook.com/about/privacy/update
(Hozzáférés a felhasználó nevéhez, hozzászólásához.)

Google Analytics:
Google Inc., Mountain View, California, USA
(Hozzáférés a honlap látogatóinak anonimizált, személyhez nem köthető IP címéhez.)

Pinterest:
Pinterest-Europe Ltd., Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Írország
Adatkezelési tájékoztató:: https://policy.pinterest.com/hu/privacy-policy
(Hozzáférés a látogatás adataihoz.)

 

Adatkezelés

 

Az adatkezelő jogalapja a felhasználó személyes adatainak kezelésére a felhasználó önkéntes hozzájárulása saját személyes adatainak kezeléséhez az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény. (Infotv.) 5.§ (1) bek. a) pontja alapján.

A honlap meglátogatásával  szolgáltatásaink vagy  információink igénybevételekor Ön egyúttal tudomásul veszi, hogy  aláveti magát a Személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló törvényi és egyéb vonatkozó szabályozásnak, és egyben fenntartás nélkül elfogadja a nyilatkozatokban rögzített feltételeket.

A honlap böngészése során Ön egyidejűleg adatot is szolgáltat. Az adatszolgáltatás részben automatikusan, részben – személyes adatok esetén – a honlapon elhelyezett űrlapok, formanyomtatványok kitöltésével történik.

Ön a honlap látogatásával egyben egyetért azzal, hogy adatokat szolgáltasson a honlap kezelője számára, és tudomásul veszi, hogy egyes weboldalak látogatásának feltétele az oldalak tartalmának megfelelő személyes adatok önkéntes szolgáltatása. Amennyiben Ön akként dönt, hogy a kért személyes információt nem adja meg, úgy lehetséges, hogy nem fér hozzá a honlap bizonyos részeihez.

A l’auditeur nem kíván helyt adni a kéretlen leveleknek, ugyanakkor fenn kívánja tartani a saját maga számára azt a lehetőséget, hogy az Ön számára fontosnak tartott információról Önt e-mailben értesítse, egyúttal biztosítja az Ön részére a visszautasítás lehetőségét. Erre való tekintettel Ön az email elérhetőségének megadásával hozzájárul ahhoz, hogy a l’auditeur Önt email útján értesítse és tájékoztassa az általa fontosnak ítélet programokról, hírekről. A regisztráció során megadott elektronikus levélcímekre hirdetést vagy reklámot (hírlevél) tartalmazó leveleket az adatkezelő csak a felhasználó kifejezett hozzájárulásával, a jogszabályi előírásoknak megfelelő esetekben és módon küld. A felhasználó bármikor leiratkozhat a hírlevélről a hírlevél alján elhelyezett link segítségével.

Ön továbbá tudomásul veszi, hogy a honlap látogatásával, használatával illetve a személyes és egyéb adataihoz való jogosulatlan hozzáféréssel, azok megsemmisítésével, vagy nyilvánosságra hozatalával okozott, vagy azokkal összefüggésben keletkezett vagy azzal kapcsolatba hozható bármely hibáért, hátrányért, kárért a l’auditeur-t, illetve a honlap készítőit, az üzemeltetésben résztvevő feleket semmilyen felelősség nem terheli.

Nem vállalunk semmilyen felelősséget a webhely tartalmával, az ott illetve azon keresztül elérhető adattal, információval, nyilatkozattal kapcsolatban, így többek között de nem kizárólag, azok pontosságát, időszerűségét, érvényességét, teljességét, valamely célra való alkalmasságát, megbízhatóságát, megalapozottságát, stb. illetően sem. A webhelyen lévő nyilatkozataink, kijelentéseink nem minősülnek kötelezettségvállalásnak, vagy ilyenre vonatkozó közvetlen vagy közvetett utalásnak. Ön egyetért azzal, hogy a webhelyről vagy a webhelyen keresztül letöltött és megszerzett információk felhasználása önként, saját belátása szerint és kizárólag saját kockázatára történik.

A webhelyen lévő technikai információk nem helyettesítik a tájékoztatással egybekötött szakemberi tanácsokat, azok önmagukban, illetve a webhelyen található egyéb információkkal együttesen sem értelmezhetők technikai, műszaki, üzemeltetési, üzemgazdasági, vagy egyéb tanácsnak. 

A l’auditeur a felhasználók fizikai elérésére alkalmas adatokat kizárólag akkor gyűjt, ha az adott szolgáltatás jellege ezt nélkülözhetetlenné teszi. Adatokat kizárólag a felhasználó által előzetesen jóváhagyott célra veszi igénybe, azokat – a törvényben előírt kivételektől eltekintve – harmadik fél részére semmilyen körülmények között nem adja át és az ezirányú adatgyűjtés minden esetben önkéntes adatszolgáltatáson alapul.

A l’auditeur fenntartja a jogot, hogy a honlap mindenkori tartalmát korlátozás, értesítés nélkül megváltoztassa, bármely, illetve valamennyi szolgáltatását megszüntesse, felfüggessze.

 

Adatbiztonság

 

Az Ön által szolgáltatott személyes adatokat kizárólag a l’auditeur (HIGH END AUDIO Kft., 1222 Budapest, Tüzér utca 13, cégjegyzékszám: 01-09-322636, adószám: 26295608-2-43, telefon: +36 20 942 9750) (a továbbiakban: szolgáltató, adatkezelő, l’auditeur) – által szervezett, a regisztráció során megjelölt célra gyűjti és a cél megvalósítása érdekében használja fel.

A személyes adatokat a l’auditeur kizárólag az Önnel történő kapcsolattartás érdekében használja fel, illetve tárolja.

A l’auditeur kijelenti, hogy a portál felhasználói által nyújtott személyes adatokat, információkat az adatvédelmi szabályok tiszteletben tartásával adatkezelőként saját maga illetve az általa megbízott adatfeldolgozó kezeli.

A l’auditeur az Ön személyes adatait – az adatvédelmi szabályokban biztosított kivételektől eltekintve – nem hozza harmadik, illetéktelen személy tudomására, míg az egyéb személyesnek nem minősülő adatait szabadon használhatja fel.

Bár e webhely összeállításakor kellő gondossággal jártunk el, nem vállalunk felelősséget azokért a cselekményekért amelyeket bármely belföldi vagy külföldi jogi, vagy természetes személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet akár közvetlenül, akár közvetve a webhelyen lévő vagy a webhelyen keresztül elért adatok, információk alapján követ el, függetlenül attól, hogy mi közöljük vagy mások közlik-e ezeket az adatokat, információkat. A webhelyen lévő információk, adatok közül semmit sem szabad tanácsként vagy ajánlásként kezelni, és a webhely nem szolgálhat semmilyen elhatározás vagy intézkedés alapjául.

Ezen webhely néhány olyan kapcsolódási pontot (linket) tartalmaznak, amely más szolgáltatók oldalaira vezet. Ezen linkekért, az ott található adatokért, illetve azon oldalak látogatása, használata miatt bekövetkező esetleges károkért a l’auditeur nem vállal felelősséget.

Szolgáltatásaink igénybevételéhez bizonyos esetekben szükség lehet regisztrációs formanyomtatványok kitöltésére. Az ilyen oldalakon a l’auditeur a kapcsolatfelvételhez szükséges személyes adatokat (nevet, e-mail címet, posta címet, telefonszámot) kér.

A l’auditeur a fentieken túlmenően olykor kérhet egyéb adatokat is, de arra mindvégig törekszik, hogy a kért többletinformáció mértéke és mélysége arányban álljon a szolgáltatás igénybevételével szerezhető előnyök mértékével és az ilyen adatgyűjtés az elérendő célhoz szükséges mértékű legyen.

A regisztráció során rendelkezésre bocsátott személyes adatokat a l’auditeur bizalmasan kezeli, azokhoz illetéktelen személyek nem férhetnek hozzá.

A l’auditeur regisztrációhoz kötött oldalait látogatók a regisztráció során a valóságnak, illetve a tényleges állapotnak megfelelő adatokat kötelesek szolgáltatni. A l’auditeur-t a regisztráció során a regisztráló részéről valótlan, téves vagy helytelen  személyes adatok megadása miatt felelősség nem terheli, az ebből adódó jogkövetkezményeket – különösen: számlázási, pénzügyi, szállítási következmények és az ennek eredményekénti többletköltségeket  stb. a felhasználó viseli.

 

Felhasználói jogok

 

Az adatvédelmi törvénnyel összhangban Ön tájékoztatást kérhet a személyes adatai kezeléséről. Ön jogosult arra, hogy személyes adatait frissítse, módosítsa, illetve kérje azok törlését, valamint tiltakozhat az adatainak kezelése ellen a jelen nyilatkozatban írt elérhetőségek útján. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül elektronikus úton adja meg a kért tájékoztatást.

Levelezési cím:

Email: info@lauditeur.hu

Az adatkezelő esetleges jogsértése ellen panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.
Telefon: +36 -1-391-1400
Fax: +36-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

A felhasználó kötelezi magát arra, hogy a szolgáltatás igénybevételével nem küld olyan adatot, üzenetet, amely ellentétes 

a) bármely jogszabállyal, nemzetközi egyezménnyel, 

b) az Internet-szolgáltató hálózati visszaélések tilalmáról rendelkező irányelvében foglaltakkal, 

c) bármilyen általánosan elfogadott Internet-szabállyal, 

d) a jóerkölcs követelményeivel.

A felhasználó továbbá kötelezi magát arra, hogy a szolgáltatás igénybevételével tudomására jutott személyes adatokat jogosulatlanul harmadik személynek nem hozza tudomására. Tudomásul veszi, hogy ezen kötelezettségek megszegéséből erdő kárért felelősséggel tartozik.

Pin It on Pinterest